Genel ebeveyn yetkinlikleri

FISP şu konular üzerine bilgilendirme etkinlikleri ve tartışma panelleri düzenlemektedir. Bu etkinliklere Sibilla Schuh’un aynı ad altındaki filmleri temel oluşturmakta. Bilgilendirme etkinlikleri göçmenlik geçmişi bulunan eğitimli sunucular tarafından yönetilmekte.

Konular

Öğrenmek – bir çocuk oyunu?
Çocuklar dünyayı oynayarak öğrenirler. Erken bir evrede gelişimlerine destek sağlanan çocuklar daha sonra çok daha az sorunlarla karşılaşır, örneğin okulda. Ebeveynler günlük yaşamda çocukların öğrenme aşamalarını ve sağlıklı gelişimini nasıl destekleyebilir ve teşvik edebilir?

Sınırsızlık. Tüketim toplumunda yetişme.
Modern tüketim toplumunda yetişen çocuklara ve gençlere koruma ve yön gösterme amaçlı sınırlar nerelerde konmalı? Özgüven ve sorumluluk bilincini geliştirmeleri için nerelerde serbest bırakılmalı ve ne türlü destek verilmeli?

Köprüler kurmak
Ailede, kreşte, anaokulunda, okulda ve serbest zamanlarında çocuklar farklı kurallar, değerler ve ilişki modelleri ile karşılaşmaktadır. Bu onlar için bazen kafa karıştırıcı ve fazla gelebilir. Film ana-babalara her yaş grubundan çocukların içerisinde yaşadıkları bu farklı dünyaları, günlük yaşamda nasıl birleştirilebileceklerini göstermekte.

Yaşam için güçlü. Ailede bağımlılığın önlenmesi
Film, ebeveynler ve diğer bağlanma figürlerinin çocukları nasıl güçlendirebileceklerini ve sağlıklı yetişmelerinde nasıl destekleyebileceklerini gösteriyor. Bağımlılığa karşı koruyan önemli etkenler örn. özdeğer duygusunun güçlendirilmesi, bağlayıcı kuralların oluşturulması ve iyi bir aile atmosferidir.

TOP

Hedef Kitle ve Mekanlar

Etkinlikler genel olarak göçmenlere özellikle de ana ve babalara yöneliktir,. Kamuya açık yerlerde düzenlenir; olası yerler/mekanlar şunlar:
Entegrasyon projeleri, dil okulları, göçmen dernekleri ve kuruluşları, buluşma ve karşılaşma mekanları, dini kuruluşlar, sosyal kurumlar, eğitim ve sosyal hizmet kurumları.

TOP

Hizmet Dilleri

Etkinlikler Almanca ve daha başka dillerde sunulabilir. Halihazırda sunmakta olduğumuz diller şunlar:

 • Almanca
 • Arnavutça
 • Arapça
 • Boşnakça / Hırvatça / Sırpça
 • İngilizce
 • Portekizce
 • Rusça
 • İspanyolca
 • Tamilce
 • Çekçe
 • Türkçe

TOP

Finansman

Zürih Üniversitesi, Epidemiyoloji, Biyo İstatistik ve Önleme Enstitüsü ile hizmet sözleşmesi

TOP